Skip to main content
  • Miljø og bærekraft

    Det er viktig både for oss i Primulator og for våre kunder at vi leverer et mest mulig miljøvennlig og bærekraftig produkt. Primulator tar klimakrisen på alvor og som leverandør har vi et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å redusere det fotavtrykket vi setter igjen. Vårt mål er å bli et klimanøytralt selskap innen 2030, noe vi allerede jobber aktivt med å oppnå, i tett samarbeid med våre eiere, underleverandører og kunder.

Bærekraft i alle ledd

For å oppnå våre bærekraftsmål så har vi i Primulator fokus på å være miljøvennlige i alle ledd. Både når det gjelder produksjon, energiforbruk, transport, bruk av emballasje og avfallshåndtering strekker vi oss etter de mest miljøvennlige løsningene.

Produksjon

Maskinene vi leverer skal ha et så lavt energiforbruk som mulig og er i tillegg resirkulerbare. Bruk av tungmetaller er bortimot fjernet og det benyttes så mye gjenbruksmaterialer som mulig. Vi sørger for å sende alle returmaskiner til gjenvinning via profesjonelle partnere.

Transport

Når det gjelder transport av varer benytter Primulator seg kun av samarbeidspartnere som har fokus på miljø. Vi ønsker å redusere bruken av transport ved å blant annet ikke kjøre halvfulle biler. Dette tiltaket er både bra for miljøet og kostnadsbesparende for våre kunder.

I tillegg er våre maskiner skykoblet, noe som gjør at våre servicemedarbeidere kan sjekke maskinen via skyen. Dermed slipper vi å kjøre bomturer eller kjøre langt for å fikse et lite problem. Alle våre servicebiler har alltid med seg utstyret man trenger for service og reparasjoner, så hvis maskinen først trenger tilsyn slipper vi å kjøre ekstra turer for å hente utstyr. Dette resulterer i mindre kjøring og mindre nedetid for kundene.

Gjenvinning

Primulator har allerede redusert emballasjebruken med 50 prosent og strekker oss hele tiden etter å bruke minst mulig emballasje når vi mottar og sender ut varer. Vi er også full gjenvinnbare på all søppel vi kvitter oss med.
  • Primulators bærekraftsmål

    Primulator har som mål å være best i klassen når det gjelder miljø og bærekraft. I samarbeid med våre kunder jobber vi frem gode løsninger for å oppnå dette. Fra og med årsslutt 2021 vil Primulator rapportere på ulike bærekraftsparametere årlig. For eksempel på strømbruk, drivstoffbruk, avfallshåndtering, og lignende. Bærekraftsrapporteringen vil gjøres i en egen portal som heter Worldfavor.

Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Utgangspunktet for regelverket er OECDs retningslinjer. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører basert på disse retningslinjene og vi jobber kontinuerlig med å sikre en trygg og bærekraftig leverandørkjede.

Primulator vil oppdatere den offentlige redegjørelsen hvert år i henhold til åpenhetsloven og ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger i leverandørkjeden. 

Primulators eiere Storskogens overordnende klimamål:

2025: Minskning av utslipp
2030: Klimanøytral
2045: Nullutslipp

Vårt ansvar

Primulator tar klimakrisen på alvor og er vårt ansvar bevisst. Vi skal være langt foran på de løsningene vi leverer, og vil fortsette å stille krav til våre underleverandører og partnere. Gjennom å aktivt strekke oss etter de beste miljøvennlige løsningene i alle ledd vil vi sørge for at våre bærekraftsmål blir nådd og overholdt.

Vi er stolte av å kunne si at vi i februar 2023 ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sitt arbeid for miljø og vise samfunnsansvar. Det er også den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er anerkjent av EU. Det innebærer at den er likestilt med ISO 14001 og EMAS.

Stiftelsen stiller en rekke krav til sertifiserte virksomheter og ved å gjennomgå en sertifiseringsprosess har vi blitt bevisst på egne rutiner samt hvor vi kan jobbe for å bli bedre.

I tillegg til Storskogens overordnede klimamål har vi satt oss mål og tiltak for å følge FNs bærekraftsmål nr. 3, 5, 8, 12 og 13. Vi skal årlig vurdere om vi er på rett kurs og sørge for at disse er godt forankret i hele virksomheten.

Vi ønsker å være en transparent virksomhet og vil derfor publisere årlige klimarapporter for nedlastning.Les 2022 klima- og miljørapport her