Skip to main content

Redegjørelse Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Utgangspunktet for regelverket er OECDs retningslinjer. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger av våre leverandører basert på disse retningslinjene og vi jobber kontinuerlig med å sikre en trygg og bærekraftig leverandørkjede.

Primulator vil oppdatere den offentlige redegjørelsen hvert år i henhold til åpenhetsloven og ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger i leverandørkjeden.